FSAT - News

 
จัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT Level Test 2018 ครั้งที่ 2

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ฟิกเกอร์สเก็ต National Team A, B, C & Developing Team ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ...

การฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B, C & Developing Team ประจำปี 2561

สมาคมฯ ขอแจ้งให้นักกีฬา National Team A, B,C & Developing Team ประจำปี 2561 เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตจากผู้ฝึกสอนฟิกเกอร์สเก็ตของสมาคมฯ...

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไป

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการจากไปของ คุณพิมล รัตนดิลก ณ ภูเก็ต กรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญคณะนักกีฬา ผู้ปกครอง ผู้ฝึกสอนและทีมงาน สมาคมกีฬาฟิกเกอร์ และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพ...

การจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง ประจำปี 2561

ด้วยสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (International Skating Union-ISU) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยสมาคมกีฬาฟีกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีโครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและสอบใบอนุญาติผู้ฝึกสอนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ...

ประกาศรายชื่อนักกีฬา Asia Open Figure Skating Trophy 2018

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Asia Open Figure Skating Trophy 2018 ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ...

ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬา National Team ประจำปี 2561

สมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ประจำปี 2561 โดยได้ให้นักกีฬาผู้ปรากฏรายชื่อเข้ารายงานตัวกับสมาคมฯ ไปแล้วนั้น ด้วยปรากฏว่ามีนักกีฬาจำนวนหนึ่งติดภารกิจด้านการฝึกซ้อมและการศึกษาในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ได้ ดังนั้นสมาคมฯ ขอเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ...

ประกาศรายชื่อนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2561

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในชื่อรายการ 2018 Thailand National Short Track Speed Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ในวันที่ 28 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสปีดสเก็ตเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ...

ประกาศและแบบฟอร์มลงทะเบียน นักกีฬาทีมชาติสมาคมฯ ประจำปี 2561

กำหนดการ ปฐมนิเทศและลงทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ (Figure & Short Track Speed Skating) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 19.00 - 20.00 น. ณ ลานสเก็ตติ้งน้าแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 อิมพีเรียลเวิลล์ สำโรง กรุณากรอกแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยและเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้ ...

ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A, B, C และ FSAT Developing Team ประจำปี 2561

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในชื่อรายการ 2018 Thailand National Figure Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน2561...

รับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2018 ครั้งที่ 1

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการ ทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2018 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เริ่มทำการทดสอบเวลา 15.15 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง...

Schedule FSAT Level Test 2017 Time Start 15.30 Shared publicly - 10 November 2017
Schedule FSAT Level Test 2017

แจ้งตารางเวลาสอบ FSAT LEVEL TEST 2017 ครั้งที่ 2 สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2017 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560...

ประกาศการฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team 2560

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการ ทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2017 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เริ่มทำการทดสอบเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง...

ประกาศการฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team 2560

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ฟิกเกอร์สเก็ต National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2560 และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ในการนี้ สมาคมฯ ขอแจ้งให้นักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2560 เข้าร่วมทาการฝึกซ้อม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตจากผู้ฝึกสอน ฟิกเกอร์สเก็ตของสมาคมฯ...

นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งชาย คว้าเหรียญทอง ประเภทชอตแทรกระยะ 500 ม.

ยินดีด้วยกับ "จิมมี่" ไตรภพ ทองงาม นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งชาย คว้าเหรียญทอง ประเภทชอตแทรกระยะ 500 ม. ขณะที่ "รีเจนซี่" วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร นักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งหญิง คว้าเหรียญเงิน ประเภทชอตแทรกระยะ 500 ม.

ฟิคเกอร์สเก๊ต-ไอซ์ฮอกกี้ พร้อมล่าทองซีเกมส์มาเลย์

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาฮอคกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย 2 สมาคมกีฬาฤดูหนาว ที่กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์ ให้กับประเทศไทยในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผลการแข่งขันกีฬาไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ แต่พวกเราทุกคนให้คำมั่นว่าพวกเราทุกคนจะสู้ทั้งกายและใจเพื่อเกียรติยศและศักดิ์ศรีของธงไตรรงค์ที่อยู่บนเสื้อของพวกเรา

เข้ารับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกสมาคมฯ พร้อมคณะนักกีฬาทีมชาติไทย และผู้ฝึกสอน ชุดซีเกมส์ 2017 เข้ารับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ทำเนียบรัฐบาล และเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อใช้ประดับใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ในโครงการ "กล้าเพื่อ 9" ณ พรรคชาติไทยพัฒนา

ประกาศกำหนดนัดหมายประชุมทีมการส่งนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งและสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น ที่จะร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2560 นั้น ...

ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าเเข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2017, Hong Kong

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดส่งนักกีฬาเข้าร่วม ...

กำหนดการ ปฐมนิเทศและลงทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ (Figure & Short Track Speed Skating) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม เวลา 17.00 - 18.00 น. ณ ลาน IWIS ชั้น 5 อิมพีเรียลเวิลล์ สำโรง กรุณากรอกแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยและเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้ ...

ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A,B และ Developing Team ประจำปี 2560

ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A,B และ Developing Team ประจำปี 2560 ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีตสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการแข่งขัขนฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ในชื่อรายการ 2017 Thailan National Figure Sketing Championships ...

32nd Nationnal Youth Game 2016

2017 Thailand National Short Track Speed Skating Championships, 29 April 2017 , Imperial World Ice Skating (IWIS) 5th Floor Imperial World Samrong BANGKOK, THAILAND

33rd National Youth Games 2017 (Chumporn-Ranong Games) Shared publicly - 1 February 2017
32nd Nationnal Youth Game 2016

33rd National Youth Games 2017 (Chumporn-Ranong Games) เชิญพบกับการแข่งขันกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ.2560) (ชุมพร – ระนองเกมส์) ณ จังหวัดชุมพร

ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT Level Test 2017 ครั้งที่ 1

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับ FSAT Level Test 2017 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เริ่มทำการทดสอบเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง..

พระปกเกล้ามิ่งขวัญนิรันดร์กาล พิธีถวายอาลัยและ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

ประกาศทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาแข่งรายการ SEA Figure Skating Challenge 2016/2017

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบของ การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมฯ จึงขอแจ้งให้นักกีฬาที่เป็นตัวแทนทีมไทย เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ เข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น....

ประกาศ National Team Training 2016

เรื่อง การฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจา ปี 2559 ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ฟิ กเกอร์สเก็ต National Team A, B & Developing Team ประจา ปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และได้จัด ให้มีการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ...

ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2016/2017 ครั้งที่ 2

ด้วยสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2016/2017 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เริ่มทำการทดสอบเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้าแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง...

ประกาศ National Team Training 2016 Shared publicly - 10 October 2016
ประกาศ National Team Training 2016

เรื่อง การฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจา ปี 2559 ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ฟิ กเกอร์สเก็ต National Team A, B & Developing Team ประจา ปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และได้จัด ให้มีการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ...

2016 Thailand National Short Track Speed Skating Championships

22 May 2016, Imperial World Ice Skating (IWIS) 5th Floor Imperial World Samrong BANGKOK, THAILAND

Ice Breaking Camp by FSAT

Ice Breaking Camp by FSAT : บึงฉวากรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค.59

Thailand Short Track Speed Skating Team Training : Daegu, Republic of Korea

Thailand Short Track Speed Skating Team Training : Daegu ,Republic of Korea ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2559 ณ เมือง แดกู ประเทศเกาหลีใต้

2016 ISU World Development Trophy Short Track Speed Skating : Melbourne, Australia

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคน 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รายการ 2016 ISU World Development Trophy เมือง Melbourne, Australia อธิป นวรัตน์ (บิงโก) ณัฏฐพัฒน์ กาญจน์ชริน (มอส), ไตรภพ ทองงาม (จิมมี่), กันต์ โศภนกิจ (กันต์)

รายชื่อนักกีฬา National Team A, B และ Developing Team ประจำปี 2559

สมาคมฯ ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟีกเกอร์สเก็ต National Team A, B และ Developing Team ประจำปี 2559

"Be Inspired" Figure Skating Clinic by Coach Brian Orser, April 2016

รายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ "Be Inspired" Figure Skating Clinic by Coach Brian Orser, April 2016 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559 ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating Somrong ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

2016 Thailand National Figure Skating Championship Shared publicly - 1-3 April 2016
2016 Thailand National Figure Skating Championship

2016 Thailand National Figure Skating Championship 1-3 April 2016 Imperial World Ice Skating (IWIS) 5th Floor Imperial World Samrong BANGKOK, THAILAND

2016 Thailand Creative Figure Skating Open by est PLAY

2016 Thailand Creative Figure Skating Open by est PLAY, 31 March 2016 ,Imperial World Ice Skating (IWIS) 5th Floor Imperial World Samrong BANGKOK, THAILAND

32nd Nationnal Youth Game 2016 Shared publicly - 9-19 March 2016
32nd Nationnal Youth Game 2016

32nd Nationnal Youth Game 2016, 9-19 March 2016, SUPHANBURI, THAILAND

ISU Development Tri-Series Short Track Ice Speed Skating 2016 South East Asia Cup

ISU Development Tri-Series Short Track Ice Speed Skating 2016 South East Asia Cup : 20-21 February 2016 , Singapore

Instagram

fsat2017

Facebook

Youtube Chanel