ประกาศรายชื่อนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2561

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A, B และ Developing Team ประจำปี 2561

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในชื่อรายการ 2018 Thailand National Short Track Speed Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ในวันที่ 28 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสปีดสเก็ตเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการส่งแข่งขันรายการในระดับนานาชาติต่อไป นั้น บัดนี้ การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาสปีดสเก็ต National Team A, B และ Developing Team ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2561

เอกสารอ้างอิง