ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT Level Test 2018 ครั้งที่ 1 (4 มีนาคม 2561)

เรื่อง การจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT Level Test 2018 ครั้งที่ 1 (4 มีนาคม 2561)

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการ ทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2018 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เริ่มทำการทดสอบเวลา 15.15 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

 

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้