ประกาศ National Team Training 2016

เรื่อง การฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจา ปี 2559

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ฟิ กเกอร์สเก็ต National Team A, B & Developing Team ประจา ปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และได้จัด ให้มีการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ ....

อ่านรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร