รายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ

รายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมฯ เข้าร่วมโครงการ "Be Inspired" Figure Skating Clinic by Coach Brian Orser, April 2016

ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559 ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating Somrong ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • View Photo Albums "Be Inspired" Figure Skating Clinic by Coach Brian Orser,April 2016 Click!!

    "Be Inspired" Figure Skating Clinic by Coach Brian Orser,April 2016