ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2016/2017 ครั้งที่ 2

ประกาศการรับสมัครทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2016/2017 ครั้งที่ 2

ด้วยสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2016/2017 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เริ่มทำการทดสอบเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้าแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬา แห่งประเทศไทย และ ณ ลานสเก็ตน้าแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ซึ่งเป็นสถานที่ใน การจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559

อ่านรายละเอียดทั้งหมดตามเอกสารดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร