ประกาศการรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2017 ครั้งที่ 2

ประกาศ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2017 ครั้งที่ 2

**************************

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการ ทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2017 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เริ่มทำการทดสอบเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการ ทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬา แห่งประเทศไทย และ ณ ลานสเก็ตน้าแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ซึ่งเป็นสถานที่ใน การจัดการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบท้ายประกาศ

Description Document Date #
(PDF-File) ใบสมัครการรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2017 ครั้งที่ 2 11 October 2017 Download
ใบสมัครสมาชิกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย 11 October 2017 Download
ใบประกาศการรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2017 ครั้งที่ 2 11 October 2017 Download