ประกาศกำหนดนัดหมายประชุมทีมการส่งนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29

ประกาศกำหนดนัดหมายประชุมทีมการส่งนักกีฬาเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการส่งนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งและสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น ที่จะร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2560 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ ขอเชิญผู้ฝึกสอน ผู้ปกครองของนักกีฬา ชุดซีเกมส์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 29 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ ลานสเก็ตน้าแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สาโรง

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

เอกสารประกาศ