ประกาศการฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team 2561

ประกาศ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง การฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2561

**************************

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬา ฟิกเกอร์สเก็ต National Team A, B, C & Developing Team ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 และได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ และลงทะเบียนรายงานตัว เพื่อรับทราบคุณสมบัติของการเป็นนักกีฬาของสมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้สมาคมฯ ขอแจ้งให้นักกีฬา National Team A, B,C & Developing Team ประจำปี 2561 เข้าร่วมทำการฝึกซ้อม เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตจากผู้ฝึกสอนฟิกเกอร์สเก็ตของสมาคมฯ โดยจะทำการฝึกซ้อม ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์สำโรง กำหนดจัดให้มีการฝึกซ้อมทุกวันศุกร์รวม 10 ครั้ง ดังนี้

  • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 7 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 8 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 20.00-22.00 น.
  • ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 20.00-22.00 น.
เวลาฝึกซ้อม Off Ice (เวลา 20.00 - 20.45 น.) On Ice (เวลา 21.00 - 22.00 น.)

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2561

เอกสารแนบท้ายประกาศ

Description Document Date #
ประกาศการฝึกซ้อมของนักกีฬา National Team A, B & Developing Team ประจำปี 2561 24 October 2018 Download