ประกาศรายชื่อนักกีฬาเข้าเเข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2017, Hong Kong

ประกาศ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชีย Asian Open Figure Skating Trophy 2017 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2560 สมาคมฯ จึงขอแจ้งรายชื่อ นักกีฬาที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

 

 • 1. รุ่น Senior Men
  • นาย ไมคาห์ ไคย์ ลินเน็ตต์
 • 2. รุ่น Senior Ladies
  • 2.1 นางสาวนาทรี สังฆะกาโล
  • 2.2 นางสาวฐิตา ล่า ซา
 • 3. รุ่น Junior Men
  • นายโยะชิยูกิ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 • 4. รุ่น Junior Ladies
  • 4.1 นางสาวพร้อมสรร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
  • 4.2 เด็กหญิงฑีฆรี ศิลปอาชา
 • 5. รุ่น Advanced Novice Girls
  • 5.1 เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุจริต
  • 5.2 เด็กหญิงอติกานต์ เอื้อศิลปศาสตร์
 • 6. รุ่น Basic Novice A Girls
  • 6.1 เด็กหญิงณภัทร ลัคนทินากร
  • 6.2 เด็กหญิงชูติพร บัวผาง
  • Substitute เด็กหญิงมินท์มันตา ล้อวิชช์วรวัชร
 • 7. รุ่น Basic Novice B Girls
  • 7.1 เด็กหญิงลิซ่า วรสาธิต
  • 7.2 เด็กหญิงนภัสกร บุนนาค
  • Substitute เด็กหญิงสุประวีณ์ ศรีสถาพร

 

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว แจ้งยืนยันในการเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2017 ได้ที่ ณ สำนักงานสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 หากไม่แจ้งยืนยันภายในวันดังกล่าว สมาคมฯ จะถือว่านักกีฬาได้สละสิทธิหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2186-7555 หรือ 0-2136-7253

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560

เอกสารประกาศ