ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT Level Test 2017 ครั้งที่ 1 (5 มีนาคม 2560)

เรื่อง การจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT Level Test 2017 ครั้งที่ 1 (5 มีนาคม 2560)

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับ FSAT Level Test 2017 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เริ่มทำการทดสอบเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

 

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้