ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2018/2019 ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 2562)

เรื่อง ประกาศการจัดทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2018/2019 ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 2562)

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2018/2019 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เริ่มทำการทดสอบเวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

 

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถ ยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย และ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้