ประกาศและแบบฟอร์มลงทะเบียน นักกีฬาทีมชาติสมาคมฯ ประจำปี 2561

เรื่อง ประกาศและแบบฟอร์มลงทะเบียน นักกีฬาทีมชาติสมาคมฯ ประจำปี 2561

กำหนดการ ปฐมนิเทศและลงทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ (Figure & Short Track Speed Skating) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม เวลา 19.00 - 20.00 น. ณ ลานสเก็ตติ้งน้าแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 อิมพีเรียลเวิลล์ สำโรง กรุณากรอกแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยและเตรียมเอกสารมาด้วยดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  5. ใบรับรองแพทย์ รับรองสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
  6. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

**เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณากรอกใบลงทะเบียนนักกีฬาทีมชาติมาล่วงหน้า**

เอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียน

Description #
ประกาศรายงานตัวนักกีฬา ประจำปี 2561 Download
แบบฟอร์มลงทะเบียนนักกีฬาทีมชาติ (กีฬาฟิกเกอร์) Download