ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬา National Team ประจำปี 2561

เรื่อง ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬา National Team ประจำปี 2561

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการ แข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในชื่อรายการ 2018 Thailand National Figure Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการส่งแข่งขันรายการในระดับนานาชาติและสมาคมฯ ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ประจำปี 2561 โดยได้ให้นักกีฬาผู้ปรากฏรายชื่อเข้ารายงานตัวกับสมาคมฯ ไปแล้วนั้น ด้วยปรากฏว่ามีนักกีฬาจำนวนหนึ่งติดภารกิจด้านการฝึกซ้อมและการศึกษา ในต่างประเทศ ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ ได้ ดังนั้นสมาคมฯ ขอ เพิ่มเติมรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

เอกสารอ้างอิง