ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A, B, C และ FSAT Developing Team ประจำปี 2561

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A, B, C และ FSAT Developing Team ประจำปี 2561

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในชื่อรายการ 2018 Thailand National Figure Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Imperial World Ice Skating (IWIS) ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการส่งแข่งขันรายการในระดับนานาชาติต่อไป นั้น บัดนี้ การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต National Team A, B, C และ FSAT Developing Team ประจำปี 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2561

เอกสารอ้างอิง