ประกาศการรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 1

เรื่อง ประกาศการรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 1

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2019/2020 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เริ่มทำการทดสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

 

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2562

ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้