ประกาศรายชื่อนักกีฬา Asia Open Figure Skating Trophy 2019

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชีย Asian Open Figure Skating Trophy 2019 ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Dongguan Ice Star Ice Rink ณ เมืองตงกวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2562

  รุ่น Junior Ladies
 • 1. นางสาวฑีฆรี ศิลปอาชา
 • 2. เด็กหญิงณภัทร ลัคนทินากร
 • 3. เด็กหญิงภคมน ปรัชญารัติกุล (สำรอง)
 • 4. นางสาวสุประวีณ์ ศรีสถาพร (สำรอง)
 • 5. เด็กหญิงณิชช์ชิศา ฤทธิ์ประคองเชาว์ (สำรอง)

  รุ่น Advanced Novice Girls
 • 1. เด็กหญิงอติกานต์ เอื้อศิลปศาสตร์
 • 2. เด็กหญิงอภิกษณาร์ ตั้งสถาพรพันธ์
 • 3. เด็กหญิงศิรัชญา ภู่เนตร (สำรอง)
 • 4. เด็กหญิงชินนิชา จุฬาพงษ์วนิช (สำรอง)
 • 5. เด็กหญิงปวริศา ฤกษ์เย็น (สำรอง)

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว แจ้งยืนยันในการเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2019 ได้ ณ สำนักงานสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 หากไม่แจ้งยืนยันภายในวันดังกล่าว สมาคมฯ จะถือว่านักกีฬาได้สละสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7555

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

เอกสารอ้างอิง