ประกาศรายชื่อนักกีฬา Asia Open Figure Skating Trophy 2019

เรื่อง รายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชีย

Asian Open Figure Skating Trophy 2019

ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Dongguan Ice Star Ice Rink เมืองตงกวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562

ด้วยสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งแห่งเอเชียมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการแข่งขันและวันที่จัดแข่งขัน รายการ Asian Open Figure Skating Trophy 2019 จากเดิม ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนแปลงเป็น ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 นั้น

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จึงขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาและผู้ตัดสินที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2562 ในรายการ Asian Open Figure Skating Trophy 2019 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ เมืองตงกวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังมีรายนามต่อไปนี้

รุ่น Senior Ladies

 1. นางสาวฐิตา ล่ำซำ

รุ่น Junior Ladies

 1. นางสาวฑีฆรี ศิลปอาชา
 2. เด็กหญิงณภัทร ลัคนทินากร
 3. เด็กหญิงภคมน ปรัชญารัติกุล (สำรอง)

รุ่น Advanced Novice Girls

 1. เด็กหญิงอลิสา เฮลีน โกรตี้
 2. เด็กหญิงชินนิชา จุฬาพงษ์วนิช
 3. เด็กหญิงเจนิเฟอร์ พูลเกษม (สำรอง)

รุ่น Intermediate Novice Girls

 1. เด็กหญิงอติกานต์ เอื้อศิลปศาสตร์
 2. เด็กหญิงปวริศา ฤกษ์เย็น
 3. เด็กหญิงภัทรธิดา คาเนะชิเกะ (สำรอง)

รุ่น Intermediate Novice Boys

 1. เด็กชายอมเรศ โลหะศิริชัย

รุ่น Basic Novice Girls

 1. เด็กหญิงอภิกษณาร์ ตั้งสถาพรพันธ์
 2. เด็กหญิงศิรัชญา ภู่เนตร
 3. เด็กหญิงนภัทร ภาสุกาญจน์ (สำรอง)

ผู้ตัดสิน International Judge

 1. นางสาวรดา ล่ำซำ

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว แจ้งยืนยันในการเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2019 ได้ ณ สำนักงานสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 หากไม่แจ้งยืนยันภายในวันดังกล่าว สมาคมฯ จะถือว่านักกีฬาได้สละสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7555 หรือ อีเมลล์ fsat@windowslive.com

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

เอกสารอ้างอิง