รายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Junior Grand Prix of Figure Skating 2019/20

รายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน Junior Grand Prix of Figure Skating 2019/20

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้รับสิทธิการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Junior Grand Prix of Figure Skating 2019/20 จึงขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังมีรายนามต่อไปนี้

  สนามที่ 1 Courchevevel/FRANCE
 • 1. นายไมคาห์ ไคย์ ลินเน็ตต์

  สนามที่ 2 Lake Placid/USA
 • 1. นายไมคาห์ ไคย์ ลินเน็ตต์
 • 2. เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุจริต
 • 3. เด็กหญิงใจดี โกสิยพงษ์ (สำรอง)
 • 4. เด็กหญิงอลิสซ่า เฮเลเนะ กลอทเธอร์ (สำรอง)

  สนามที่ 6 Zagreb/CROATIA
 • 1. นายไมคาห์ ไคย์ ลินเน็ตต์
 • 2. เด็กหญิงใจดี โกสิยพงษ์
 • 3. เด็กหญิงปัณฑารีย์ สุจริต (สำรอง)
 • 4. เด็กหญิงอลิสซ่า เฮเลเนะ กลอทเธอร์ (สำรอง)

  สนามที่ 7 Egna/ITALY
 • 1. นายไมคาห์ ไคย์ ลินเน็ตต์

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว แจ้งยืนยันในการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Junior Grand Prix of Figure Skating 2019/20 ได้ ณ สำนักงานสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 หากไม่แจ้งยืนยันภายในวันดังกล่าว สมาคมฯ จะถือว่านักกีฬาได้สละสิทธิ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7555

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

เอกสารอ้างอิง