ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A, B, C และ FSAT Developing Team ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬา National Team A, B, C และ FSAT Developing Team ประจำปี 2562

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการ แข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในชื่อรายการ 2019 Thailand National Figure Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการคัดเลือก นักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตเป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการส่งแข่งขันรายการในระดับนานาชาติต่อไป นั้น

บัดนี้ การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต National Team A, B, C และ Developing Team ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

เอกสารอ้างอิง