ประกาศรายชื่อนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้นทีมชาติไทย ประจำปี 2562

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้นทีมชาติไทย ประจำปี 2562

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการ แข่งขันสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในชื่อรายการ 2019 Thailand National Short Track Speed Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้น เป็นตัวแทนของสมาคมฯ ในการส่งแข่งขันรายการในระดับนานาชาติต่อไป นั้น

บัดนี้ การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาสปีดสเก็ตติ้งระยะสั้นทีมชาติไทย ประจำปี 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562

เอกสารอ้างอิง