ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ชุด Asian Winter Games 2017 , Suvarnabhumi Airport , 11 February 2017

2017 SAPPORO ASIAN WINTER GAMES