ประกาศการรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 2

เรื่อง: การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 2

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2019/2020 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เริ่มทำการทดสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ซึ่ง เป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563


ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้

Schedule FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 2 (วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563)
ประกาศการรับสมัคร และระเบียบการทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2019/2020 ครั้งที่ 2
ใบสมัครสมาชิก สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย
ใบสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2019/2020 ครั้งที่ 2