ประกาศรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 1

เรื่อง: การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 1

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เริ่มทำการทดสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center - The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center – The ISU Center of Excellence ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563


ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้

Schedule - ทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 1
ประกาศการรับสมัคร และระเบียบการทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 1
ใบสมัครทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 1
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member 2020-2021