เลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะเริ่มทำการทดสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง นั้น

เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ และมีข้อจำกัดเรื่องการใช้สถานที่ สมาคมฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการทดสอบวัดระดับดังกล่าวตามกำหนดเดิมออกไปก่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID - 19) หากสถานการณ์คลี่คลายลงจนสามารถจัดการทดสอบได้แล้ว ทางสมาคมฯ จะทำการแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 2

เรื่อง: การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 2

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดให้มีการทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2020/2021 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เริ่มทำการทดสอบเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center - The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

ในการนี้ นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบระดับ สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่สำนักงานสมาคมฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 19 การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center – The ISU Center of Excellence ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2564

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564


ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้

ประกาศเลื่อนทดสอบวัดระดับ
FSAT Moves in the Field Pattern
ประกาศการรับสมัคร และระเบียบการทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครทดสอบระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2020/2021 ครั้งที่ 2
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member 2020-2021

VDO - FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2021 Level 1 - Level 9

FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2021 Level 1 - Level 9
12:31