สปีดสเก็ตติ้งผลงานเยียม ที่สิงคโปร์

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย และทีมเยาวชน ในการแข่งขัน SEA Short Track Speed Skating Open Trophy ประเทศสิงคโปร์ 16 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง

การแข่งขัน SEA Short Track Speed Skating Open Trophy ประเทศสิงคโปร์
 1. ดญ.กชกร กาญจน์ชริน (Kodchakorn Kancharin)
  รุ่น JuniorD Girls — ระยะ 1000m — 1 เหรียญทอง
 2. ดช.ชลชาติ ตะพรม (Chonlachart Taphrm)
  รุ่น JuniorD Boys — ระยะ 1000m — 1 เหรียญทอง
 3. ดญ.ธนัชญา ฉัตรไธสง (Thanutchaya Chatthaisong)
  รุ่น JuniorC Girls — ระยะ 1500m — 1 เหรียญเงิน
 4. ดญ.อัยย์ โศภนกิจ (Aye Soponkij)
  รุ่น JuniorC Girls — ระยะ 1500m — 1 เหรียญทองแดง
 5. ดช.อมฤต โลหะศิริชัย (Amarit Lohasirichai)
  รุ่น JuniorC Boys — ระยะ 1500m — 1 เหรียญเงิน
 6. นส.อณัศยา พรมาลัยรุ่งเรือง (Anasaya Phonmalairungrueang)
  รุ่น JuniorA Ladies — ระยะ 1500m — 1 เหรียญทอง
 7. นส.วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร (Vorravalan Leechinnaphat)
  รุ่น JuniorA Ladies — ระยะ 1500m — 1 เหรียญเงิน
 8. นายประกฤต บวรมงคลศักดิ์ (Prakit Borvornmongkolsak)
  รุ่น Senior Men — ระยะ 1500m — 1 เหรียญทอง
 9. ด.ญ.พิมพ์ชนก สุวรรณประกร (Pimchanok Suvanprakorn)
  รุ่น JuniorF Girls — ระยะ 500m — 1 เหรียญทองแดง
 10. ด.ญ.พิมพ์ชนก สุวรรณประกร (Pimchanok Suvanprakorn)
  รุ่น JuniorF Girls — ระยะ 222m — 1 เหรียญทอง
 11. ดญ.กชกร กาญจน์ชริน (Kodchakorn Kancharin)
  รุ่น JuniorD Girls — ระยะ 500m — 1 เหรียญทอง
 12. ดญ.ธนัชญา ฉัตรไธสง (Thanutchaya Chatthaisong)
  รุ่น JuniorC Girls — ระยะ 500m — 1 เหรียญทอง
 13. ดช.อมฤต โลหะศิริชัย (Amarit Lohasirichai)
  รุ่น JuniorC Boys — ระยะ 500m — 1 เหรียญทอง
 14. นส.วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร (Vorravalan Leechinnaphat)
  รุ่น JuniorA Ladies — ระยะ 500m — 1 เหรียญทอง
 15. นส.อณัศยา พรมาลัยรุ่งเรือง. (Anasaya Phonmalairungrueang)
  รุ่น JuniorA Ladies — ระยะ 500m — 1 เหรียญเงิน
 16. นายประกฤต บวรมงคลศักดิ์ (Prakit Borvornmongkolsak)
  รุ่น Senior Men — ระยะ 500m — 1 เหรียญเงิน
 17. ดญ.กชกร กาญจน์ชริน (Kodchakorn Kancharin)
  รุ่น JuniorD Girls — ระยะ 777m — 1 เหรียญทอง
 18. อติญา เจิมแพทย์จรรยา (Atiya Jermpatjunya)
  รุ่น JuniorD Girl — ระยะ 777m — 1 เหรียญทองแดง
 19. ดช.ชลชาติ ตะพรม (Chonlachart Taphrm)
  รุ่น JuniorD Boys — ระยะ 777m — 1 เหรียญทอง
 20. ดญ.ธนัชญา ฉัตรไธสง (Thanutchaya Chatthaisong)
  รุ่น JuniorC Girls — ระยะ 777m — 1 เหรียญเงิน
 21. ดช.อมฤต โลหะศิริชัย (Amarit Lohasirichai)
  รุ่น JuniorC Boys — ระยะ 1000m — 1 เหรียญเงิน
 22. ธนัชชา ฉัตรไธสง (Thanutcha chatthaisong)
  รุ่น JuniorE Boys — ระยะ 777m — 1 เหรียญทองแดง
 23. น.ส.เกวลิน หวังฤธิไกรกุล (Kaewlin Wanglittigraikul)
  รุ่น JuniorB Girls — ระยะ 1000m — 1 เหรียญเงิน
 24. นส.วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร (Vorravalan Leechinnaphat)
  รุ่น JuniorA Ladies — ระยะ 1000m — 1 เหรียญทอง
 25. นส.อณัศยา พรมาลัยรุ่งเรือง (Anasaya Phonmalairungrueang)
  รุ่น JuniorA Ladies — ระยะ 1000m — 1 เหรียญเงิน
 26. นายประกฤต บวรมงคลศักดิ์ (Prakit Borvornmongkolsak)
  รุ่น Senior Men — ระยะ 1000m — 1 เหรียญทอง
 27. ดช.อมฤต โลหะศิริชัย (Amarit Lohasirichai)
  รุ่น JuniorC Boys Mixed Team Relay — ระยะ 2000m — 1 เหรียญทอง
 28. นายประกฤต บวรมงคลศักดิ์ (Prakit Borvornmongkolsak)
  รุ่น Senior Men Mixed Team Relay — ระยะ 3000m — 1 เหรียญทอง
 29. Ladies Relay — ระยะ 3000m — 1 เหรียญทอง
  1. น.ส.เกวลิน หวังฤธิไกรกุล (Kaewlin Wanglittigraikul)
  2. นส.วรวลัญช์ ลี้ชินภัทร (Vorravalan Leechinnaphat)
  3. นส.อณัศยา พรมาลัยรุ่งเรือง (Anasaya Phonmalairungrueang)
  4. ดญ.อัยย์ โศภนกิจ (Aye Soponkij)