ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2563

เรื่อง: ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2563

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการ แข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ในชื่อรายการ 2020 Thailand National Figure Skating Championship ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center – The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เมื่อวันที่ 8-11 ตุลาคม 2563 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย นั้น

บัดนี้ การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จึงขอประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563


เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2563