ประกาศรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2021/2022 ครั้งที่ 2

เรื่อง: การรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2021/2022 ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2021/2022 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center - The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบวัดระดับเพิ่มเติม สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ fsat@windowslive.com หรือ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center – The ISU Center of Excellence ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565


 ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้

** หมายเหตุ **
  1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร
  2. ปิดรับสมัครวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
Schedule - FSAT Level Test 2021/2022
ประกาศสอบวัดระดับ FSAT LEVEL TEST ประจำปี 2021/2022 ครั้งที่ 2
FSAT MOVES IN THE FIELD TEST
ใบสมัครทดสอบระดับ วันที่ 6 มีนาคม 65
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member_2021-22

VDO - FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2021 Level 1 - Level 9

FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2022 Level 1 - Level 9
12:31

FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2022 Level 1 - Level 9
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
Facebook : Figure & Speed Skating Association Thailand
Instagram : thailand_fsat