ขอเชิญผู้ฝึกสอนฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง เข้าร่วมการสัมมนา

เรื่อง: กฎ เกณฑ์ และแนวทางของการสอบวัดระดับกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (FSAT Level Test 2021)

เรียน: ผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา

ด้วยสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง "กฎ เกณฑ์ และแนวทางของการสอบวัดระดับกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง (FSAT Level Test 2021)" ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ กฎ เกณฑ์ แนวทางและการเตรียมความพร้อมของผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ "The ISU Center of Excellence" ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง เข้าร่วมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา ท่านสามารถแจ้งแบบตอบรับตามเอกสารที่แนบ และส่งได้ทาง อีเมล์: peh.praphon@gmail.com นายประพล แก่นพุฒ เจ้าหน้าที่ธุรการสมาคมฯ ภายในวันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2564


เอกสารแนบท้ายประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา FSAT Level Test 2021
แบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา FSAT Level Test 2021
Registration Form - FSAT Level Test 2021 Seminar