ประกาศรับสมัครทดสอบระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2022/2023 ครั้งที่ 2

เรื่อง: กำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2022/2023 ครั้งที่ 2

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2022/2023 ครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center - The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบวัดระดับเพิ่มเติม สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ fsat@windowslive.com หรือ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center – The ISU Center of Excellence ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566


 ระเบียบการและเอกสารการสมัคร ดาวน์โหลดด้านล่างนี้

** หมายเหตุ **
  1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร
  2. ปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
Schedule - FSAT LEVEL TEST 2022/2023 ครั้งที่ 2
กำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2022/2023 ครั้งที่ 2
FSAT MOVES IN THE FIELD TEST
ใบสมัครสอบวัดระดับ วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member 2022/2023
FSAT Level Test 2022-23 - Elements

VDO - FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2022 Level 1 - Level 9

FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2022 Level 1 - Level 9
12:31

FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2022 Level 1 - Level 9
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
Facebook : Figure & Speed Skating Association Thailand
Instagram : thailand_fsat