ประกาศรายชื่อตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2022 Asian Open Figure Skating Trophy

ประกาศ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง: รายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2022 Asian Open Figure Skating Trophy ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย มีแผนส่งนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้ง ทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตติ้งระดับนานาชาติ รายการ 2022 Asian Open Figure Skating Trophy ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง Oasis Centre Arena (OCA) Ice Rink กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2565 สมาคมฯ จึงขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังมีรายนามตามไฟล์เอกสารแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ขอให้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว แจ้งยืนยันในการเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2022 Asian Open Figure Skating Trophy ได้ ณ สำนักงานสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 หากไม่แจ้งยืนยันภายในวันดังกล่าว สมาคมฯ จะถือว่านักกีฬาได้สละสิทธิ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-186-7555

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565


เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ 2022 Asian Open Figure Skating Trophy