กำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬา
FSAT LEVEL TEST 2023/2024 ครั้งที่ 1

เรื่อง: กำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2023/2024 ครั้งที่ 1

สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ขอแจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2023/2024 ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center - The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

นักกีฬาที่ประสงค์เข้าทำการทดสอบวัดระดับเพิ่มเติม สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบได้ที่ fsat@windowslive.com หรือ ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center – The ISU Center of Excellence ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการทดสอบได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566


 ระเบียบการและเอกสารการสมัครดาวน์โหลดด้านล่างนี้

** หมายเหตุ **
  1. แนบสำเนาพาสปอร์ต หรือ สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประกอบกับใบสมัคร
  2. ปิดรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2566
Schedule - FSAT LEVEL TEST 2023/2024 ครั้งที่ 1
ประกาศทดสอบวัดระดับนักกีฬา FSAT LEVEL TEST 2023/2024 ครั้งที่ 1
FSAT Level Test 2023-24 Elements
FSAT MOVES IN THE FIELD TEST
ใบสมัครทดสอบระดับ วันที่ 7 มกราคม 2567
ใบสมัครสมาชิกสมาคม FSAT Member 2023/2024

VDO - FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2023 Level 1 - Level 9

FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2023 Level 1 - Level 9
12:31

FSAT MOVES IN THE FIELD TEST 2023 Level 1 - Level 9
สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่
Facebook : Figure & Speed Skating Association Thailand
Instagram : thailand_fsat