ประกาศ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย

เรื่อง: ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทยที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2023/24

ด้วย สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ได้รับสิทธิในการส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขัน รายการ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2023/24 สมาคมฯ จึงขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่ เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมการแข่งขัน

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2566


เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายชื่อนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2023/24