ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2566

เรื่อง: ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2566

ตามที่ สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย จัดให้มีการจัดการ แข่งขันกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ในชื่อรายการ 2023 Thailand National Figure Skating Championships ณ ลานสเก็ตน้ำแข็ง IWIS International Training Center – The ISU Center of Excellence ชั้น 5 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย นั้น

บัดนี้ การจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาคมฯ จึงขอ ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566


เอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศรายชื่อนักกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งทีมชาติไทย ประจำปี 2566