FSAT go Green สมาคมกีฬาแรกของประเทศไทย

FSAT go Green สมาคมกีฬาแรกของประเทศไทย (FSAT the Green Association)

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมดี ๆ ที่สมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (TGO) และ VGREEN โดย ดร.สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ นายกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศ ปีที่ 8” ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารสมาคมฯ และทีมงาน FSAT ได้เริ่มดำเนินงานด้านแผนพัฒนากีฬาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดงานอีเว้นท์ ในรูปแบบ Green Event โดยมี Concept คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัดรายการแข่งขันกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งและสปีดสเก็ตติ้ง ส่งผลให้สมาคมฯ ได้ร่วมเป็นองค์กรนำร่อง 1 ใน 9 ของประเทศไทยและเป็นสมาคมกีฬาแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแนวทางการชดเชยคาร์บอนดังกล่าว เพื่อมุ่งสู่การเป็น “Carbon Neutrality”

“ก๊าซเรือนกระจกจะลดลงได้ หากทุกคนร่วมมือกัน”

“เราคือพลัง ช่วยลดภาวะเรือนกระจก”

FSAT go Green สมาคมกีฬาแรกของประเทศไทย FSAT the Green Association